VOUCHER UPOMINKOWY

  • Vouchery upominkowe wypisane są na dowolne zabiegi.
  • Voucher jest  ważny 6 miesięcy od daty zakupu z wyjątkiem Vouchera o ustalonym terminie ważności
  •  Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
  •  Spa Sentoza ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  1.    Upłynął termin ważności Vouchera
  2.    Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze

*Voucher można odebrać osobiście lub mailowo. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 520 48 70 lub 531 028 570